Manifest pentru protestul din 21 Decembrie -UTILE

Am reblogat lupul dacic dar sunt doar in parte de acord cu cele spuse de el.

****   //    ****

Mesaj de 21 decembrie

“4. Daca jandarmii se vor obosi sa va ofere explicatii, in 95% din cazuri vor invoca Legile 550 si 60. Le gasiti aici:”

E bines  sa stiti>

http://jurnalul.ro/stiri/observator/ce-te-faci-daca-esti-luat-la-sectie-sfaturi-pentru-cei-retinuti-601718.html?fb_action_ids=785849048108606&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

E bine sa xeroxati si  sa aveti la voi>

Selectiuni din:

LEGEA NR. 60/1991 PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARILOR PUBLICE
(publicata in Monitorul Oficial nr. 192 din 25 septembrie 1991)

CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1
Libertarea cetatenilor de a-si exprima opiniile politice, sociale sau de alta natura, de a organiza mitinguri, demonstratii, manifestatii, procesiuni si orice alte intruniri si de a participa la acestea este garantata prin lege.
Asemenea activitati se pot realiza numai pasnic si fara nici un fel de arme.
Adunarile publice – mitinguri, demonstratii, manifestatii, procesiuni si altele asemenea – ce urmeaza sa se desfasoare in piete, pe caile publice ori in alte locuri in aer liber se pot organiza numai dupa declararea prealabila prevazuta de prezenta lege.

ART. 2
Adunarile publice trebuie sa se desfasoare in mod pasnic si civilizat, cu protectia participantilor si a mediului ambiant, fara sa stinjeneasca folosirea normala a drumurilor publice, a transportului in comun, cu exceptia celor autorizate, functionarea institutiilor publice sau private, a celor de invatamint, cultura si sanatate, a unitatilor economice ori sa degenereze in actiuni turbulente de natura a pune in primejdie ordinea si linistea publica, siguranta persoanelor, integritatea corporala, viata sau bunurile acestora ori ale domeniului public.

ART. 3
Nu trebuie declarate, in prealabil, adunarile publice al caror scop il constituie manifestarile
cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, cele ocazionate de vizite oficiale ori care se desfasoara in incinta sediilor ori imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat. In cazul in care organizatorii unor astfel de adunari publice detin indicii sau date ca desfasurarea lor s-ar putea solda cu acte de dezordine ori ar putea sa duca la manifestari violente, au obligatia sa solicite, din timp, primariilor si organelor locale ale politiei, sprijin de specialitate.

ART. 4
Primariile municipale, orasenesti sau comunale si organele locale ale politiei sunt obligate sa asigure conditiile necesare in vederea desfasurarii normale a adunarilor publice, iar organizatorii au obligatia sa intreprinda actiunile ce se impun pentru ca acestea sa se desfasoare in conformitate cu prevederile art. 2.

ART. 5
Organizarea si desfasurarea adunarilor publice sunt interzise in imediata apropiere a garilor, porturilor, aeroporturilor, statiilor de metrou, spitalelor , obiectivelor militare, a unitatilor economice cu instalatii, utilaje sau masini cu grad ridicat de pericol in exploatare.
De asemenea, este interzisa desfasurarea simultana a doua sau mai multe adunari publice distincte, in acelasi lor sau pe aceleasi trasee, indiferent de caracterul acestora.

CAP. 2
Declararea prealabila a adunarilor publice

ART. 6
Organizarea adunarilor publice se declara la primariile municipale, orasenesti sau comunale, pe teritoriul carora acestea urmeaza sa se desfasoare.

ART. 7
Organizatorii adunarilor publice vor depune declaratie scrisa la primarie, cu cel putin 3 zile inainte de data desfasurarii acestora, in care trebuie sa mentioneze denumirea sub care este cunoscut grupul organizator, scopul, locul, data, ora inceperii si durata actiunii, traseele de acces si de dispersare, numarul aproximativ al participantilor, persoanelor imputernicite sa asigure si sa raspunda de masurile de organizare, serviciile pe care le solicita din partea primariei si a organelor locale ale politiei, potrivit modelului din anexa.

ART. 8
Primariile, in cazuri justificate, cu acordul organizatorilor, pot sa modifice unele elemente cuprinse in declaratia prealabila a acestora.

ART. 9
Sunt interzise adunarile publice prin care se urmareste:
a) propagarea ideilor totalitare de natura fascista, comunista, rasista, sovina sau ale oricaror organizatii terorist-diversioniste;
b) organizarea unei lovituri de stat sau altei actiuni contrare sigurantei nationale;
c) incalcarea ordinii, sigurantei sau moralitatii publice, a drepturilor si libertatilor cetatenilor ori punerea in pericol a sanatatii acestora.

ART. 10
Primariile pot, cu consultarea organului local al politiei, sa interzica organizarea adunarii publice, daca detin date din care rezulta ca desfasurarea acesteia ar duce la incalcarea prevederilor art. 2 sau daca, in perioada, locul si pe traseele unde aceasta ar urma sa aiba loc, se executa lucrari edilitargospodaresti de amploare.

ART. 11
Decizia prin care se interzice desfasurarea adunarii publice se comunica in scris organizatorului, cu aratarea motivelor care au determinat-o, in termen de 48 de ore de la primirea declaratiei scrise.

CAP. 3
Obligatii privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice

SECTIUNEA 1
Obligatiile organizatorilor si participantilor la adunarile publice


ART. 12
Organizatorii adunarilor publice sunt obligati:

a) sa inregistreze declaratiile de desfasurare a adunarilor publice la organele de politie din localitatea unde urmeaza a avea loc acestea cu cel putin 48 de ore inainte;
b) sa stabileasca persoanele responsabile pentru conducerea adunarilor publice;
c) sa asigure un dispozitiv propriu de ordine, format din personal purtind insemne distinctive, stabilite impreuna cu organele de politie;
d) sa delimiteze spatiul de desfasurare a adunarilor publice, prin semne distincte si vizibile, iar cind acestea se desfasoara in deplasare sa ia masuri pentru limitarea spatiului de circulatie ocupat;
e) sa achite anticipat, pe baza de deviz, contravaloarea serviciilor si amenajarilor solicitate primariilor, pentru desfasurarea normala a adunarilor publice;
f) sa stabileasca traseele de afluire si defluire a participantilor si sa ia masuri ca ocuparea spatiilor destinate desfasurarii adunarii publice sa se faca cu putin timp inainte de ora inceperii activitatilor, iar parasirea lor sa aiba loc imediat dupa ora limita stabilita;
g) sa interzica participarea la adunarile publice a persoanelor care au asupra lor, la vedere sau ascunse, bauturi alcoolice, arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substante iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru actiuni violente sau de tulburare a desfasurarii normale a acestora;
h) sa ia masuri pentru indepartarea participantilor care, prin modul de manifestare, tulbura ordinea si linistea publica, iar cind acestia nu se supun, sa-i semnaleze organelor de politie;
i) sa intrerupa imediat adunarea publica atunci cind constata ca au intervenit fapte de natura celor mentionate in art. 2.

ART. 13
Participantii la adunarile publice sunt obligati:
a) sa respecte recomandarile facute de organizatorii adunarilor publice, imputernicitii acestora sau organele de ordine;
b) sa se abtina de la actiuni de natura a impiedica desfasurarea normala a adunarilor publice si sa nu incite la asemenea actiuni prin viu grai, manifeste sau alte mijloace audiovizuale;
c) sa nu introduca sau sa posede, in timpul adunarilor publice, la vedere sau ascunse, obiecte de natura celor prevazute in art. 12 lit. g);
d) sa paraseasca imediat adunarile publice sau locul unde acestea se desfasoara, cind au fost somati de catre organizatori, imputernicitii acestora sau organele de politie;
e) sa nu participe la adunari publice in stare de ebrietate, sa nu consume si sa nu distribuie bauturi alcoolice sau droguri.

ART. 14
Este interzis ca persoane sau grupuri de persoane care nu au legatura cu adunarile publice organizate sa se infiltreze in rindul demonstrantilor, cu scopul de a tulbura normala desfasurare a acestora.

SECTIUNEA 2
Obligatiile primariilor

ART. 15
Primariile municipale, orasenesti sau comunale sunt obligate:
a) sa stabileasca prin decizie si sa aduca la cunostinta publica, in termen de 5 zile de la publicarea prezentei legi, locurile ce cad sub incindenta dispozitiilor art. 5;
b) sa asigure, contra cost, serviciile si amenajarile tehnice solicitate in vederea desfasurarii normale a adunarilor publice;
c) sa interzica desfacerea bauturilor alcoolice destinate desfasurarii adunarilor publice, in imediata apropriere sau, cind considera necesar, chiar in intreaga localitate, pe toata durata acestora.
d) sa intreprinda orice alte masuri legale de natura a asigura caracterul pasnic si civilizat al adunarilor publice;
e) sa restituie sumele avansate potrivit art. 12 lit. e), daca adunarea publica a fost interzisa din alte motive decit cele prevazute in art. 9 sau care nu sunt imputabile organizatorilor.

CAP. 4
Asigurarea ordinii pe timpul desfasurarii adunarilor publice

ART. 16
Comandantii organelor locale de politie si jandarmerie sau persoanele desemnate de acestia au obligatia de a asigura protectia participantilor si de a stabili impreuna cu organizatorii masurile ce trebuie luate pentru desfasurarea adunarilor publice declarate, in conditiile de deplina ordine.

ART. 17
In cazul care adunarile publice isi pierd caracterul pasnic si civilizat, politia si trupele de jandarmi vor interveni pentru impiedicarea sau neutralizarea manifestarilor ce tulbura grav ordinea si linistea publica, pun in pericol viata, integritatea corporala a cetatenilor, a trupelor de ordine sau ameninta cu devastari ori distrugeri de cladiri si alte bunuri de interes public sau privat.

ART. 18
In cazurile prevazute de art. 17, organele de ordine vor interveni folosind, in conditiile legii si in raport cu situatiile create, mijloacele tehnice din dotare.

ART. 19
Interventia in forta a organelor de ordine va fi decisa de prefect, primar sau inlocuitorii acestora, din localitatea in care se desfasoara adunarea publica, la solicitarea sefului organului local de politie sau imputernicitului acestuia desemnat sa asigure masurile de ordine la locul manifestatiei.

ART. 20
Folosirea mijloacelor tehnice din dotare se va face numai dupa avertizarea si somarea participantilor de a se dispersa, de catre ofiterul de politie desemnat ca sef al dispozitivului de ordine sau sefii sai ierarhici. Pentru executarea dispersarii, se lasa la dispozitia participantilor un timp corespunzator, determinat in raport cu numarul acestora si caile de defluire.
Avertizarea si somarea nu sunt necesare in cazul in care asupra organelor de ordine se exercita violente ori acestea se afla intr-un pericol iminent.

ART. 21
Avertizarea consta in folosirea de semnale sonore sau luminoase si atragerea atentiei participantilor, prin mijloace de amplificare sonora, asupra necesitatii dispersarii lor si respectarii legii.

ART. 22
Daca, dupa avertizare, participantii nu s-au imprastiat, se spun prin mijloace de amplificare sonora cuvintele „Prima somatie: Atentiune, va rugam sa parasiti…, vom folosi forta”, urmate de semnale sonore si luminoase.
Daca, dupa trecerea perioadei de timp necesara pentru imprastiere, se constata ca prima somatie a ramas fara rezultat, se trece la folosirea ultimei somatii, prin rostirea cuvintelor „Ultima somatie: Parasiti…, se va folosi forta”, urmate de semnale sonore si luminoase.
Pentru perceperea somatiilor de catre toti participantii, inainte de folosirea mijloacelor de impiedicare sau constringere, se emite un semnal luminos prin racheta de culoare rosie.

ART. 23
In caz de absoluta necesitate, cind se impune folosirea armelor de foc de catre organele de ordine, in conditiile legii, se repeta, in prealabil, ultima somatie si semnalul luminos prin racheta de culoare rosie.

ART. 24
Folosirea mijloacelor de impiedicare sau constringere va inceta de indata ce s-a realizat degajarea spatiilor, imprastierea participantilor si s-a restabilit ordinea publica.

CAP. 5
Sanctiuni

ART. 25
Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala.

ART. 26
Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa intruneasca elementele constitutive ale unor infractiuni:
a) organizarea si desfasurarea de adunari publice nedeclarate, neinregistrate sau interzise;
b) nerespectarea orelor de desfasurare, traseelor de deplasare sau locului si perimetrului destinat adunarii publice;
c) neluarea de catre organizatori a masurilor de intrerupere a adunarii publice, cind constata ca au intervenit fapte de natura celor prevazute in art. 2;
d) participarea la adunari publice nedeclarate sau interzise si urmate de refuzul parasirii locurilor de desfasurare a acestora, la avertizarile si somatiile organelor de ordine facute potrivit legii;
e) introducerea sau portul de catre persoanele participante, in locurile destinate desfasurarii adunarilor publice, a armelor de orice fel, materialelor explozive sau incendiare, a substantelor iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, ori a altor obiecte ce se pot utiliza in actiuni de violenta;
f) instigarea prin orice mijloace, initierea sau recurgerea la actiuni violente sau alte manifestari, cu intentia de zadarnicire ori tulburare, in orice mod, a adunarilor publice;
g) opunerea cu violenta organizatorilor sau imputernicitilor acestora ori impiedicarea lor de a-si exercita atributiile legale privind asigurarea ordinii in desfasurarea adunarilor publice;
h) refuzul de a parasi imediat adunarea, daca masura a fost dispusa de conducatorii actiunilor;
i) organizarea sau participarea la contramanifestatii desfasurate in acelasi timp si in acelasi loc cu adunarile publice declarate, indiferent de modul lor de exprimare;
j) introducerea sau desfacerea bauturilor alcoolice in locurile destinate desfasurarii adunarilor publice, pe toata durata acestora; k) refuzul de a parasi imediat adunarea la solicitarea organelor de ordine, potrivit legii.
Contraventiile prevazute la lit. a) – c) se sanctioneaza cu inchisoare contraventionala de la una la 6 luni sau cu amenda de la 50.000 la 200.000 lei, iar cele prevazute la lit. d) – k) cu inchisoare contraventionala de la una la 3 luni sau cu amenda de la 10.000 la 50.000 lei.
Pentru contraventiile de la lit. a) – c) se sanctioneaza dupa caz, organizatorii sau persoanele fizice responsabile pentru conducerea adunarilor publice.

ART. 27
Contraventiile prevazute la art. 26 se constata de catre primari sau imputernicitii acestora anume desemnati, ofiterii si subofiterii de politie si jandarmerie.

ART. 28
Dispozitiile prezentei legi, referitoare la constatarea si sanctionarea contraventiilor, se completeaza cu cele ale Legii privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor si ale Legii pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, in ce priveste inchisoarea contraventionala.

CAP. 6
Dispozitii finale

ART. 29
Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
Pe aceeasi data se abroga Decretul-lege nr.2/1990 cu privire la organizarea adunarilor publice si Decretul-lege nr.39/1990 privind unele masuri referitoare la desfasurarea adunarilor publice, precum si orice alte dispozitii contrare.

* * *

LEGEA NR. 550/2004 PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA JANDARMERIEI ROMÂNE

CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1
Libertarea cetatenilor de a-si exprima opiniile politice, sociale sau de alta natura, de a organiza mitinguri, demonstratii, manifestatii, procesiuni si orice alte intruniri si de a participa la acestea este garantata prin lege.
Asemenea activitati se pot realiza numai pasnic si fara nici un fel de arme.

Adunarile publice – mitinguri, demonstratii, manifestatii, procesiuni si altele asemenea – ce urmeaza sa se desfasoare in piete, pe caile publice ori in alte locuri in aer liber se pot organiza numai dupa declararea prealabila prevazuta de prezenta lege.

 

ART. 2
Adunarile publice trebuie sa se desfasoare in mod pasnic si civilizat, cu protectia participantilor si a mediului ambiant, fara sa stinjeneasca folosirea normala a drumurilor publice, a transportului in comun, cu exceptia celor autorizate, functionarea institutiilor publice sau private, a celor de invatamint, cultura si sanatate, a unitatilor economice ori sa degenereze in actiuni turbulente de natura a pune in primejdie ordinea si linistea publica !?, siguranta persoanelor, integritatea corporala, viata sau bunurile acestora ori ale domeniului public.

ART. 3
Nu trebuie declarate, in prealabil, adunarile publice al caror scop il constituie manifestarile
cultural-artistice, sportive, religioase, COMEMORATIVE, cele ocazionate de vizite oficiale ori care se desfasoara in incinta sediilor ori imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat. In cazul in care organizatorii unor astfel de adunari publice detin indicii sau date ca desfasurarea lor s-ar putea solda cu acte de dezordine ori ar putea sa duca la manifestari violente, au obligatia sa solicite, din timp, primariilor si organelor locale ale politiei, sprijin de specialitate.

ART. 4
Primariile municipale, orasenesti sau comunale si organele locale ale politiei sunt obligate sa asigure conditiile necesare in vederea desfasurarii normale a adunarilor publice, iar organizatorii au obligatia sa intreprind

 ART. 9
Sunt interzise adunarile publice prin care se urmareste:
a) propagarea ideilor totalitare de natura fascista, comunista, rasista, sovina sau ale oricaror organizatii terorist-diversioniste;
(se poate striga tot ce s-a strigat in 89, inclusiv “JOS FASCISMUL!” n.r.)
b) organizarea unei lovituri de stat sau altei actiuni contrare sigurantei nationale;
c) incalcarea ordinii, sigurantei sau moralitatii publice, a drepturilor si libertatilor cetatenilor ori punerea in pericol a sanatatii acestora
. a actiunile ce se impun pentru ca acestea sa se desfasoare in conformitate cu prevederile art.

SECTIUNEA 1
Obligatiile organizatorilor si participantilor la adunarile publice


ART. 12
Organizatorii adunarilor publice sunt obligati:
a) sa inregistreze declaratiile de desfasurare a adunarilor publice la organele de politie din localitatea unde urmeaza a avea loc acestea cu cel putin 48 de ore inainte;
b) sa stabileasca persoanele responsabile pentru conducerea adunarilor publice;
c) sa asigure un dispozitiv propriu de ordine, format din personal purtind insemne distinctive, stabilite impreuna cu organele de politie;
d) sa delimiteze spatiul de desfasurare a adunarilor publice, prin semne distincte si vizibile, iar cind acestea se desfasoara in deplasare sa ia masuri pentru limitarea spatiului de circulatie ocupat;
e) sa achite anticipat, pe baza de deviz, contravaloarea serviciilor si amenajarilor solicitate primariilor, pentru desfasurarea normala a adunarilor publice;
f) sa stabileasca traseele de afluire si defluire a participantilor si sa ia masuri ca ocuparea spatiilor destinate desfasurarii adunarii publice sa se faca cu putin timp inainte de ora inceperii activitatilor, iar parasirea lor sa aiba loc imediat dupa ora limita stabilita;
g) sa interzica participarea la adunarile publice a persoanelor care au asupra lor, la vedere sau ascunse, bauturi alcoolice, arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substante iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru actiuni violente sau de tulburare a desfasurarii normale a acestora;
h) sa ia masuri pentru indepartarea participantilor care, prin modul de manifestare, tulbura ordinea si linistea publica, iar cind acestia nu se supun, sa-i semnaleze organelor de politie;

i) sa intrerupa imediat adunarea publica atunci cind constata ca au intervenit fapte de natura celor mentionate in art. 2.

ART. 13
Participantii la adunarile publice sunt obligati:
a) sa respecte recomandarile facute de organizatorii adunarilor publice, imputernicitii acestora sau organele de ordine  !?; (recomandarile legale ale organelor de ordine  n.r.)
b) sa se abtina de la actiuni de natura a impiedica desfasurarea normala a adunarilor publice si sa nu incite la asemenea actiuni prin viu grai, manifeste sau alte mijloace audiovizuale;
c) sa nu introduca sau sa posede, in timpul adunarilor publice, la vedere sau ascunse, obiecte de natura celor prevazute in art. 12 lit. g);
d) sa paraseasca imediat adunarile publice sau locul unde acestea se desfasoara, cind au fost somati de catre organizatori, imputernicitii acestora sau organele de politie;
e) sa nu participe la adunari publice in stare de ebrietate, sa nu consume si sa nu distribuie bauturi alcoolice sau droguri. !!

ART. 14
Este interzis ca persoane sau grupuri de persoane care nu au legatura cu adunarile publice organizate sa se infiltreze in rindul demonstrantilor, cu scopul de a tulbura normala desfasurare a acestora.

 CAP. 4
Asigurarea ordinii pe timpul desfasurarii adunarilor publice

ART. 16
Comandantii organelor locale de politie si jandarmerie sau persoanele desemnate de acestia au obligatia de a asigura protectia participantilor si de a stabili impreuna cu organizatorii masurile ce trebuie luate pentru desfasurarea adunarilor publice declarate, in conditiile de deplina ordine.

ART. 17
In cazul care adunarile publice isi pierd caracterul pasnic si civilizat, politia si trupele de jandarmi vor interveni pentru impiedicarea sau neutralizarea manifestarilor ce tulbura gravordinea si linistea publica, pun in pericol viata, integritatea corporala a cetatenilor, a trupelor de ordine sau ameninta cu devastari ori distrugeri de cladiri si alte bunuri de interes public sau privat.

ART. 18
In cazurile prevazute de art. 17, organele de ordine vor interveni folosind, in conditiile legii si in raport cu situatiile create, mijloacele tehnice din dotare.

ART. 19
Interventia in forta a organelor de ordine va fi decisa de prefect, primar sau inlocuitorii acestora, din localitatea in care se desfasoara adunarea publica, la solicitarea sefului organului local de politie sau imputernicitului acestuia desemnat sa asigure masurile de ordine la locul manifestatiei.

ART. 20
Folosirea mijloacelor tehnice din dotare se va face numai dupa avertizarea si somarea participantilor de a se dispersa, de catre ofiterul de politie desemnat ca sef al dispozitivului de ordine sau sefii sai ierarhici. Pentru executarea dispersarii, se lasa la dispozitia participantilor un timp corespunzator, determinat in raport cu numarul acestora si caile de defluire.
AVERTIZAREA SI SOMAREA NU SUNT NECESARE in cazul in care asupra organelor de ordine se exercita VIOLENTE ORI ACESTEA SE AFLA INTR-UN PERICOL IMINENT.

ART. 21
Avertizarea consta in folosirea de semnale sonore sau luminoase si atragerea atentiei participantilor, prin mijloace de amplificare sonora, asupra necesitatii dispersarii lor si respectarii legii.

ART. 22
DACA, DUPA AVERTIZARE, PARTICIPANTII NU S-AU IMPRASTIAT, SE SPUN PRIN MIJLOACE DE AMPLIFICARE SONORA CUVINTELE „PRIMA SOMATIE: ATENTIUNE, VA RUGAM SA PARASITI…, VOM FOLOSI FORTA”, URMATE DE SEMNALE SONORE SI LUMINOASE.
daca, dupa trecerea perioadei de timp necesara pentru imprastiere, se constata ca prima somatie a ramas fara rezultat, se trece la folosirea ULTIMEI SOMATII, prin rostirea cuvintelor „ULTIMA SOMATIE: PARASITI…, SE VA FOLOSI FORTA”, urmate de semnale sonore si luminoase.
pentru perceperea somatiilor de catre toti participantii, inainte de folosirea mijloacelor de impiedicare sau constringere, se emite un semnal luminos PRIN RACHETA DE CULOARE ROSIE.

ART. 23
In caz de absoluta necesitate, cind se impune folosirea armelor de foc de catre organele de ordine, in conditiile legii, se repeta, in prealabil, ultima somatie si semnalul luminos prin racheta de culoare rosie.

 CAP. 5
Sanctiuni

ART. 25
Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala.

ART. 26
Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa intruneasca elementele constitutive ale unor infractiuni:
a) organizarea si desfasurarea de adunari publice nedeclarate, neinregistrate sau interzise; (comemorativele nu sunt interzise, deci nu pot atrage rasp. contraventionala  n.r.)
b) nerespectarea orelor de desfasurare, traseelor de deplasare sau locului si perimetrului destinat adunarii publice;  (trebuie respectate orele si traseul unde a inceput Rev. romana din 89 in Bucuresti n.r.) 😛
c) neluarea de catre organizatori a masurilor de intrerupere a adunarii publice, cind constata ca au intervenit fapte de natura celor prevazute in art. 2;
d) participarea la adunari publice nedeclarate sau interzise si urmate de refuzul parasirii locurilor de desfasurare a acestora, la avertizarile si somatiile organelor de ordine facute potrivit legii;
e) introducerea sau portul de catre persoanele participante, in locurile destinate desfasurarii adunarilor publice, a armelor de orice fel, materialelor explozive sau incendiare, a substantelor iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, ori a altor obiecte ce se pot utiliza in actiuni de violenta;
f) instigarea prin orice mijloace, initierea sau recurgerea la actiuni violente sau alte manifestari, cu intentia de zadarnicire ori tulburare, in orice mod, a adunarilor publice;
g) opunerea cu violenta organizatorilor sau imputernicitilor acestora ori impiedicarea lor de a-si exercita atributiile legale privind asigurarea ordinii in desfasurarea adunarilor publice;
h) refuzul de a parasi imediat adunarea, daca masura a fost dispusa de conducatorii actiunilor;
i) organizarea sau participarea la contramanifestatii desfasurate in acelasi timp si in acelasi loc cu adunarile publice declarate, indiferent de modul lor de exprimare;
j) introducerea sau desfacerea bauturilor alcoolice in locurile destinate desfasurarii adunarilor publice, pe toata durata acestora; k) refuzul de a parasi imediat adunarea la solicitarea organelor de ordine, potrivit legii.
Contraventiile prevazute la lit. a) – c) se sanctioneaza cu inchisoare contraventionala de la una la 6 luni sau cu amenda de la 50.000 la 200.000 lei, iar cele prevazute la lit. d) – k) cu inchisoare contraventionala de la una la 3 luni sau cu amenda de la 10.000 la 50.000 lei.
Pentru contraventiile de la lit. a) – c) se sanctioneaza dupa caz, organizatorii sau persoanele fizice responsabile pentru conducerea adunarilor publice.

ART. 28
Dispozitiile prezentei legi, referitoare la constatarea si sanctionarea contraventiilor, se completeaza cu cele ale Legii privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor si ale Legii pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, in ce priveste inchisoarea contraventionala. (!!  asta este in plus dar exista n.r.)

………………………………………..

Agenti provocatori si a.s.m.d. (by infoalternative.net)

20 mai 2012 la 14:40

Aţi putea să identificati un agent provocator? Ei încearcă să se amestece în grup şi sa isi faca prieteni. Ei par să împărtăşeasca interesele dumneavoastră…

Schitand din mai multe surse, observatorii experimentaţi au sugerat unele sfaturi testate pentru identificarea agenţilor. Ele nu sunt foarte simplu de manevrat, nici infailibile, dar sunt un început:

 • Agenţilor le vor lipsi de multe ori legături sau referinţe de fond. Niciunul din cercurile voastre sau grupurile conexe nu ii vor cunoaste.
 • Agenţii vor încerca să păstreze discuţii şi acţiuni neproductive si statice. Ei vor petrece o multime de timp cu dezbaterea de probleme, in detrimental acţiunii. Ei se vor concentra pe idei si nu pe oameni.
 • Ei au tendinţa de a crea încurcături între grupuri şi între membrii grupului. Ei lasă în urma lor haos.
 • Ei tind să graviteze spre oamenii din grup care sunt nemulţumiţi. După ce relaţiile cu acei oameni cresc, vor multiplica acea nemulţumire.
 • Unii provocatori sunt foşti deţinuţi, care fac acest lucru ca parte a unui acord. Acesti oameni tind să sara de la organizaţie la organizaţie într-un timp relativ scurt.
 • Agenţii nu au surse de venit cunoscute. Ei ar putea avea un loc de muncă care nu se potriveşte cu cheltuielile lor sau pretend ca banii lor provin de la economii anterioare.
 • Agenţii tind să ofere cadouri pentru personaje cheie inca de la început. Acest lucru îi ajută să construiască si consolideze încrederea cu grupul.
 • Atunci când sunt confruntati, ei vor recurge la defensivă şi vor începe a formula acuzaţiile lor proprii.
 • Agenţii acţionează ca niste fanatici, dar fara substanta. Ei afiseaza pasiune, dar se dovedeste ca nu le pasă cu adevărat.

Desigur, exista posibilitatea mare ca si oamenii buni, dar imaturi, sa poata face toate aceste lucruri de mai sus. Discernământul implică apelul la o judecată clara a situatiei. Protecţia împotriva agenţilor provocatori creşte pe măsură ce grupul se maturizeaza. Dacă grupul dvs. are relaţii bogate şi de încredere, va fi greu sa cădeti pradă provocatorilor ieftini.”

Textul intreg aici : http://www.infoalternative.net/2012/05/cum-depistezi-agentii-provocatori-sub.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+infoalternative%2FRHUX+%28Centrul+de+Informare+Alternativa%29&utm_content=FaceBook

21 DECEMBRIE 2013 : VOI FI IN PIATA UNIVERSITATII IMPOTRIVA DICTATURII CLEPTOCRATILOR

Radu Moraru | miercuri, 18 decembrie 2013 | 2:16 | 246 comentarii

Pe 21 decembrie 1989 Ceausescu a dat ultimul sau ordin criminal: “FOC!” La 24 de ani distanta, “cleptocratia” romaneasca a dat ultimul sau ordin criminal: “PULAN!”

Ponta felicita Jandarmul Sef si slugile lui tortionare pentru “faptele de vitejie” impotriva propriului popor, neinarmat, non violent, popor saracit si cu pieptul gol in fata nedreptatilor si nelegiuirilor acestor tradatori de neam care au confiscat Romania.

Presedintele dublu ales si resuscitat dupa DOUA suspendari TACE CRIMINAL in fata violentelor de tip mineresc ale presei aservite si ale jandarmilor care BAT LA SINGE propriul popor, exact platitorul LOR de taxe si impozite!

Antonescu, al doilea om in stat, vesnic adormit si prost informat, refuza sa-si demita sluga Stroe de la Interne si slugoiul “anti-tero” Mircea Olaru, jandarmul sef si coordonator al represiunilorde la Pungesti si Bucuresti!

Avocatul Poporului este prostovanul national si fantoma palida a unui sistem ticalosit si praduitor!

Parlamentul obez al Romaniei a devenit banda de protectori a hotilor, mincinosilor si coruptilor, in vesnica pomenire si cautare de legi protectoare in fata DNA, ANI, ETC.

Opozitia a tradat interesele Romaniei inca de pe vremea cind se afla la putere si astazi mimeaza prost democratia si unificarea, crezind ca poporul roman este indobitocit! Fals!

Presa romana este moarta sau cumparata “strategic” cit sa dea impresia ca exista doua tabere “democratice”! Numai prostii mai pot cadea in aceasta capcana!

Pe 21 decembrie 2013, incepind cu ora 17.00, voi fi in Piata Universitatii pentru a le arata tuturor acestor institutii ca nu imi e frica, asa cum nu mi-a fost frica nici in fata soldatilor inarmati din 21 decembrie 1989! Si atunci am fost, la inceput, doar citeva sute! Ies in strada, ca simplu cetatean, sa le arat acestor INSTITUTII TRADATOARE ca stiu, ca nu ma mai pot pacali, ca sint gata sa infrunt toate atrocitatile de care se pregatesc a fi capabili!

Ies in strada pentru a trage un ultim semnal de alarma inainte ca DICTATURA CLEPTOCRATILOR sa treaca la crime! E TIMPUL CA LOR SA LE FIE FRICA !

GINDITI-VA BINE DACA MERITA SA INFUNDATI PUSCARIILE PENTRU 25 DE ANI SAU PENTRU TOATA VIATA !

Sa nu uitati niciodata ca Ceausescu a fost mult mai tare decit voi si a ajuns sa fie abandonat pe un cimp pustiu la Tirgoviste! Sa va intre bine in cap : NU EXISTA ATITEA ELICOPTERE PENTRU CIT DE MULTI SINTETI !

Sa fim iubiti! Ne vedem la Universitate, pe 21 decembrie!

Radu Moraru

PS:

MESAJ

UNII se pregatesc azi cu “artificii”
NU TREBUIE SA FACETI ASTA! NU STRICATI CE CONSTRUIESC CEILALTI CU SACRIFICII PE CARE VOI NU LE PUTETI INTELEGE
Asta e ultimul lucru pe care trebuie sa-l faceti. Nu compromiteti ziua de 21 si pe toti care s-au lasat loviti, batuti si arestati azi si ucisi ieri Asta se asteapta. Nu ati priceput ca violenta se construieste in afara voastra? Au venit uslasi sa compromita totul desi n-au reusit sau inasasi autoritatile au manevrat capacane in care fara sa stiti ati cazut.desi nici ele n-au reusit dar doar datorita nonviolentei voastre. Cum credeti ca va fi manipulata informatia catre cei multi si neinformati care pot conta maine,? Vor denigra si vor compromite orice incercare daca vor avea dovezi clare ale agesiunilor voastre impotriva organelor de ordine. Vor spune ca au venit fascistii si legionarii sa creeze anarhie si sa dea o lovitura de stat. Asta le va da dreptul sa ingradeasca tot NU faceti asa ceva, nu pierdeti ce ati castigat. E pacat de oamenii din Pungesti, de Willy de Erwin, de Alexe, de Ioan care si-a dat foc si de toti ceilalti. care au facut cunoscut lupta lor ca un martiraj, care au indurat totul precum mieii de la 21 decembrie 89. Nu comemorati florile puse in arme si sangele acelor martiri care au stat cu piepturile goale in fata tancurilor, cu “”artificii” si cu violenta, ci cu numarul celor prezenti , cu cuvinte demne si hotarate, cu cuvintele pe care le-au scandat cei care au murit pentru dreptul la libertate. Nu aveam aceleasi conditii ca in 89. Si nici nu e bine sa avem regia unor forte pregatite sa confiste totul. Dar vom avea conditiile absurde pe care ei singuri le vor crea, fiindca LE VA LUA DUMNEZEU MINTILE, si nu vor mai putea teleghida de niciun fel, isi vor pierde controlul. Acest lucru va incredinta trei sferturi din populatia tarii de necesitatea acestei lupte si ATUNCI VOR RISCA alaturi de noi. Asa vom castiga, pas cu pas. Intr-o lupta de rezistenta decisa si de uzura fizica si psihica.
In tarile care se practica razboiul de gherila urbana democratia desi este veche de cele mai multe ori au fost inabusite cu reactii violente de catre autoritati fara sa se castige nimic in schimb. Presiunea constanta a strazii in numar tot mai mare si nedreptatile si abuzurile ce se vor face de catre autoritati impotriva noastra va fi argumentul cel mai puternic in fata celor ce se vor alatura. Ai nostri sunt arestati pentru ca se roaga, ce iti inchipui ca le vor face daca voi veti actiona astfel?
Fiti incredintati de CREZUL vostru, curati si hotarati ca sa puteti rezista indelung.Trebuie sa-l aveti pe EL de partea voastra. El nu s-a alaturat lui Barabas dar nu a ezitat sa scoata barda sa apere templul – (Casei Tatalui LUI). Caci numai Dumnezeu este detinatorul adevarului si puterii absolute. Fara EL vom fi invinsi.
Inca n-a venit momentul apararii “Templului” .Atunci de abia vom avea dreptul si va trebui sa-i gonim prin orice mijloace iar El va fi de partea noastra.
Acea zi va fi cand vi se va cere in schimbul hranei sa renuntati la SPIRITUL, MINTEA si SUFLETUL vostru. Deocamdata ni se ia materia cu care ne alimentam TRUPUL si se incearca reprimarea VOINTEI.
Azi e momentul sa ne dovedim VOINTA
Va veni si vremea cand va trebui sa ne dovedim PUTINTA. Acum nu suntem copti si intariti pentru asta si riscam sa pierdem tot ce am castigat pana acum si ce am putea redobandi definitiv.

si de pe alte situri aceeasi avertizare:

„3. Va rog apoi sa intrati pe acest site foarte bun despre metodele de “lupta” nonviolenta (sunt peste 200!), grupate pe diferite categorii de actiuni: http://nvdatabase.swarthmore.edu/browse_methods

Daca jandarmii lovesc, imbrancesc, rup haine, folosesc gaze lacrimogene, etc, protestatarii trebuie sa invete sa accepte asta, adica chiar sa o “incaseze” uneori, fara sa raspunda prin violenta! Nu folositi metodele lor. Mergeti cu flori, vorbiti-le despre problemele din tara si despre datoria lor ca cetateni romani. Nu-i priviti si nu-i tratati ca pe dusmani. Tratati-i ca pe niste frati, faceti tot ce se poate pentru a-i atrage de partea voastra. Chemati-i sa vi se alature. Cereti-le sa nu asculte ordinele date de coruptii si talharii care au ajuns in guvern. Urmariti ca ei sa se solidarizeze cu voi, chiar si atunci cand va lovesc. Chiar si atunci cand acest mod de actiune pare a nu avea nici un rezultat. Alea sunt momentele cheie! Nu va pierdeti controlul, nu intrati in lupta cu ei. Oricum nu veti putea castiga luptele cu fortele de represiune, sa fie clar asta. STRATEGIA e alta. Protestatarul accepta constient ceva suferinta, sufera el ceva abuzuri, eventual arest, etc., daca e nevoie, DAR prin asta schimba regulile jocului !!! Dovedeste ca este in stare sa sufere el insusi/ea insasi, pentru binele tuturor. Asa se castiga respectul, increderea si solidaritatea altora. Asta va face ca altii sa vi se alature!!! Guvernul NU isi poate mentine credibiliatea si legitimitatea (nici fata de populatia din tara, nici fata de fortele de ordine, nici fata de cei din afara tarii), daca protestele decurg fara violente din partea protestatarilor. Fiti impecabili! Asa se transforma situatia in tara, ASA SE CASTIGA!”

.

.

pana la ora asta nu m-au lasat sa intru pe blog

ultimele stiri nu stiu ce se intampla cu emisiunea Nasul Tv cred ca nu poate transmite sau nu e lasata sa transmita,

luati o alta televiziune libera  foarte libera si urmariti cat mai confortabil din fotolii

http://stareanatiunii.com/in-direct-live-transmisiune-tv-din-mijlocul-protestelor.html

Reclame
Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

3 răspunsuri la Manifest pentru protestul din 21 Decembrie -UTILE

 1. childagain zice:

  Reblogged this on Childagain's Blog and commented:
  Deși sunt pe alte meleaguri, fac și eu ce pot, încercând să fac cunoscut ce se întâmplă pe la noi. Noroc că am prietene inimoase, care țin steagul sus !
  Măcar dacă mica noastră acțiune ar folosi…

 2. qwykxkx zice:

  o sa postez la ce a folosit pana acum

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s