Sunt votant ortodox si nu-l despart pe Dumnezeu

Stiu indoiala voastra. – Marea Schisma –

A cerut vreodata Iisus impartirea Bisericii Sale, Casa Tatalui Sau in doua?

NU. Aceasta omul a facut-o:

http://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Schism%C4%83
http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/marea-schisma-1054-cum-s-ajuns-acolo
http://www.crestinortodox.ro/religie/marea-schisma-de-la-1054-96495.html

A spus vreodata Iisus ca Pavel sau Petru detin Adevarul?

NU. Le-a spus doar celor ce vor sa-L urmeze sa lase toate ale lor si  sa-I urmeze.

 12. Ucenicii I-au spus lui Isus: „Ştim că ne vei părăsi. Cine va fi mai mare peste noi?” Isus le-a răspuns: „De acolo de unde aţi ajuns să mergeţi la Iacob cel Drept: ceea ce apare în cer si din pământ el le ştie.”

Ce spune Iacob cel Drept, (fiul lui Iosif, sotul de drept si protectorul Fecioarei Maria, ruda Domnului):

Credinţa şi faptele bune

„Ce folos, fraţii mei, dacă zice cineva că are credinţă, iar fapte nu are? Oare credinţa poate să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana cea de toate zilele, şi cineva dintre voi le-ar zice: Mergeţi în pace! Încălziţi-vă şi vă săturaţi, dar nu le daţi cele trebuincioase trupului, care ar fi folosul? Aşa şi cu credinţa: dacă nu are fapte, e moartă în ea însăşi. Dar va zice cineva: Tu ai credinţă, iar eu am fapte; arată-mi credinţa ta fără fapte şi eu îţi voi arăta, din faptele mele, credinţa mea. Tu crezi că unul este Dumnezeu? Bine faci; dar şi demonii cred şi se cutremură. Vrei însă să înţelegi, omule nesocotit, că credinţa fără de fapte moartă este? Avraam, părintele nostru, au nu din fapte s-a îndreptat, când a pus pe Isaac, fiul său, pe jertfelnic? Vezi că, credinţa lucra împreună cu faptele lui şi din fapte credinţa s-a desăvârşit? Şi s-a împlinit Scriptura care zice: „Şi a crezut Avraam lui Dumnezeu şi i s-a socotit lui ca dreptate“ şi „a fost numit prieten al lui Dumnezeu“. Vedeţi dar că din fapte este îndreptat omul, iar nu numai din credinţă. La fel şi Rahav, desfrânata, au nu din fapte s-a îndreptat când a primit pe cei trimişi şi i-a scos afară, pe altă cale? Căci precum trupul fără suflet mort este, astfel şi credinţa fără de fapte moartă este“ (Iac. 2, 15-26). Argumentarea Sfântului Apostol Iacov este foarte lucidă şi concisă pe tot parcursul Epistolei sale. Într-adevăr, ce valoare poate avea o credinţă care nu ne îndeamnă deloc la practicarea iubirii faţă de ceilalţi?

20. Ucenicii L-au întrebat pe Isus: „Spune-ne cu ce se aseamănă Împărăţia Cerurilor.” El le-a spus: „Se aseamănă cu un grăunte de muştar, cea mai mică dintre toate seminţele, dar care când cade pe pământ bun face o tulpină mare si devine adăpost pentru păsările cerului.”

21. Maria L-a întrebat pe Isus: „Cu cine se aseamănă ucenicii tai?” El i-a spus: „Ei se aseamănă cu nişte fii pribegi aşezaţi pe un ogor care nu-i al lor. Când va veni stăpânul ogorului, el le va zice: ‚Plecaţi de pe ogorul meu’ si ei vor lăsa ogorul ca să i-l dea înapoi. De aceea zic: Dacă stăpânul casei ar ştii că vine tâlharul, el ar veghea înainte ca acesta să sosească, ca să-l oprească să-i spargă casa din Împărăţie si să-i ia lucrurile. Dar voi vegheaţi în fata lumii, întăriţi-vă din toate puterile, ca tâlharii să nu-si facă drum la voi si să nu găsească lucrurile pe care vă bizuiţi. De-ar sta între voi un om care să vegheze! Rodul fiind copt, el va veni degrabă cu securea ca să-l culeagă. Cine are urechi de auzit să audă!”

22. Isus a văzut nişte copilaşi si le-a spus ucenicilor săi: „Aceşti copilaşi sunt asemenea celor care vor intra în Împărăţie.” Ei L-au întrebat: „Atunci noi, copilaşi fiind, intrăm în Împărăţie?” Isus le-a spus: „Când veţi face din doi unul, înăuntrul ca si afară, cele de sus precum cele de jos, astfel încât să aduceţi bărbatul si femeia într-unul singur, ca bărbatul să nu mai fie bărbat si femeia să nu mai fie femeie; când veţi face un ochi în locul altui ochi, o mână în locul altei mâinii, un picior în locul altui picior si un chip în locul altui chip, atunci veţi intra în Împărăţie.”

25. Isus a spus: „Iubeşte-ti aproapele ca pe sufletul tău, ai grijă de el ca de lumina ochilor tăi.

26. Tu vezi paiul din ochiul aproapelui tău, dar bârna din ochiul tău nu o vezi. Când vei scoate bârna din ochiul tău, atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul aproapelui.

37. Ucenicii L-au întrebat: „În ce zi ni Te vei arăta si în ce zi Te vom vedea din nou?” Isus le-a spus: „Atunci când vă veţi lepăda de făţărnicie, veţi lua vesmintele pe care vi le spun Eu si nu veţi avea pe altul de la care sa le auziţi. Vor veni zile când Mă veţi căuta si nu Mă veţi găsi.”

39. Isus a spus: „Fariseii si cărturarii au luat cheile cunoaşterii si le-au ascuns. Nu numai că ei n-au intrat, dar nici pe cei ce voiau nu i-au lăsat să intre. Dar voi fiţi atenţi ca şerpii si curaţi ca porumbeii.

43. Ucenicii L-au întrebat: „Cine eşti, de ne spui asemenea lucruri?” „Din cele care vi le spun, nu aflaţi cine sunt? Voi sunteţi ca fariseii: ei iubesc pomul si leapădă rodul; sau iubesc rodul si leapădă pomul.”

47. Nu-i cu putinţă ca un om să încalece doi cai deodată sau să întindă două arcuri. Nu-i cu putinţă ca un servitor să slujească la doi stăpâni, decât doar să-l cinstească pe unul si să-l supere pe celălalt. Nimeni, bând vin vechi, nu doreşte în acelaşi timp si vin nou. Nu pui vin nou într-o bute veche, ca să nu se spargă si nu pui vin vechi într-o bute nouă, căci se strică vinul. Nu cosi un petec vechi la o haină nouă, căci se va rupe degrabă.”

48. Isus a spus: „Dacă doi oameni vor face pace între ei într-o casă, ei vor spune muntelui ‚mută-te’ si el se va muta.

50. Isus a spus: „De vă vor întreba: ‚De unde sunteţi?’, spuneţi-le: ‚Venim din lumină, de acolo de unde s-a născut lumina din ea însăşi.’ Ea s-a făcut văzută pe chipurile voastre. De vă vor întreba: ‚Voi sunteţi aceia?’, răspundeţi: ‚Noi suntem fiii Săi, din aleşii Tatălui cel Viu.’ De vă vor întreba: ‚Care-i semnul Tatălui în voi?’, spuneţi-le: ‚E frământare si odihnă deopotrivă.”

51. Ucenicii L-au întrebat: „În ce zi va veni odihna celor morţi si în ce zi va veni lumea cea nouă?” El le-a răspuns: „Ceea ce aşteptaţi a si venit, dar voi nu înţelegeţi.”

61. Isus a spus: „Doi se vor odihni într-un pat: unul va muri si altul va trăi.” Salomeea L-a întrebat: „Cine eşti tu, omule? Oare ieşind din Unul, tu ai stat pe patul meu si ai mâncat la masa mea?” Isus a spus: „Eu sunt Cel ce este, ieşit din Cel asemeni; mi-a fost dat ceea ce vine de la Tatăl Meu.” „Eu sunt ucenica Ta.” „Despre asta Eu spun: când ucenicul e gol, el se va umple de lumină. Dar când este împărţit, el se va umple de întuneric.

3. Dacă mai-marii voştri vă vor spune: ‚Iată, împărăţia este în cer’, vă vor întrece păsările cerurilor. Dacă vă vor spune că e în mare, atunci peştii vă vor lua-o înainte. Dar împărăţia este înăuntrul vostru si în afara voastră. Când vă veţi cunoaşte, atunci veţi fi cunoscuţi si veţi ştii că sunteţi fiii Tatălui cel Viu. Dar dacă nu veţi ajunge să vă cunoaşteţi, atunci veţi fi în nerodire si veţi fi însăşi nerodirea.”

11. Acest cer va trece si cel de deasupra lui va trece iar cei care au murit nu trăiesc iar cei vii nu vor muri. Când veţi mânca ce este mort, îl veţi face să trăiască. Când veţi fi în lumină, ce veţi face? Când eraţi unul, aţi dat naştere la doi; dar după ce deveniţi doi, ce veţi face?”

(Evanghelia dupa Toma) – apocrifa (necanonica)

Despre qwykx

perfectibila de tot ce ma inconjoara de la natura pana la un semn de carte, in centrul carora se afla oamenii iar deasupra tuturor dragostea lui Dumnezeu
Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.